Ознайомтеся, будь ласка, з правилами збору, обробки та зберігання конфіденційної інформації користувачів та відвідувачів (далі – Правила). Правила встановлені сервісом ІНФОКАРД, РІА (надалі – ІНФОКАРД, РІА) і визначають порядок використання сервісом ІНФОКАРД, РІА (посилання на сайт https://www.infocard.com.ua/ ) конфіденційної інформації користувачів та відвідувачів. Дані правила є невід’ємною частиною ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ.

  1. Основні положення

Надаючи дані через форми зворотного зв’язку на сайті https://www.infocard.com.ua/  користувач, відвідувач погоджується з даними Правилами і надає дозвіл сервісу ІНФОКАРД, РІА на збір, зберігання, використання, обробку та розголошення своїх персональних даних відповідно до даних Правил та Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист прав споживачів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Дані Правила дійсні на території України з моменту надання користувачем, відвідувачем своїх конфіденційних та персональних даних сервісу ІНФОКАРД, РІА.

  1. Збір, обробка та використання персональних та конфіденційних даних

2.1. ІНФОКАРД, РІА може збирати, зберігати і використовувати наступні персональні та конфіденційні дані користувачів, відвідувачів:

– ім’я (прізвище, ім’я, по батькові);

– адреса електронної пошти (e-mail);

– номер телефону;

– відомості з приводу звернення користувача, відвідувача за рекламно-інформаційними послугами;

– інформація про замовлення.

2.2. Користувач, відвідувач погоджується з тим, що ІНФОКАРД, РІА може використовувати його персональні та конфіденційні дані для:

– надання послуг і клієнтської підтримки за відповідним запитом/зверненням;

– вдосконалення власних послуг, змісту сайту та реклами;

– повідомлення користувача, відвідувача про послуги, новини і рекламні пропозиції ІНФОКАРД, РІА і партнерів останньої за допомогою SMS, електронних повідомлень, пошти і т.д.

– збереження даних про запис користувача, відвідувача на консультацію та інших персональних даних останнього;

– запобігання та виявлення шахрайства або порушення інших прав ІНФОКАРД, РІА та/або третіх осіб;

– відстеження використання користувачем, відвідувачем сайту;

– інших цілей, передбачених у момент надання згоди на збір, обробку та використання персональних і конфіденційних даних користувача, відвідувача, та/або які є обґрунтовано необхідними для надання продукту та/або послуги, що вимагається користувачем, відвідувачем;

– досягнення дослідницьких, маркетингових/рекламних цілей тощо;

– накопичення та звітування сукупної статистичної інформації у зв’язку з функціонуванням сайту та зверненням користувачів, відвідувачів за рекламно-інформаційними послугами;

– визначення функцій та послуг сайту, які найкраще допомагають користувачам, відвідувачам;

– збереження додаткової інформації для постійного використання сайту.

  1. Розголошення конфіденційної інформації

3.1. ІНФОКАРД, РІА має право надавати третім особам персональні дані користувача, відвідувача в наступних випадках:

– отримання відповідної згоди користувача, відвідувача;

– надання персональних даних своїм партнерам, працівникам, іншим третім особам з метою, для якої відповідна інформація була зібрана;

– надання персональних даних правоохоронним та іншим державним органам у відповідь на їх офіційні запити, які стосуються кримінального провадження, та/або іншої, передбаченої чинним законодавством України, протиправної діяльності. В такому випадку ІНФОКАРД, РІА має право розголошувати інформацію, що має значення для розслідування, у порядку та межах, визначених чинним законодавством України;

– надання третім особам загальної інформації (статистичних дані, узагальненої інформації), яка не містить персональних даних та не ідентифікує користувача, відвідувача індивідуально.

3.2. Персональні та конфіденційні дані користувача, відвідувача зберігаються на сервері ІНФОКАРД, РІА, який може фізично знаходитися як в Україні, так і за кордоном. Користувач, відвідувач підтверджує і надає ІНФОКАРД, РІА право переміщувати персональні дані через кордон України з метою, для якої відповідні дані були зібрані.

3.3. ІНФОКАРД, РІА зобов’язується вживати належних заходів безпеки для захисту від незаконного втручання та/або неправомірної зміни, розголошення та/або знищення персональних даних користувача, відвідувача.

3.4. ІНФОКАРД, РІА несе одноосібну і повну юридичну відповідальність за захист персональних даних користувача, відвідувача і за збір, обробку, зберігання, і використання персональних та конфіденційних даних останніх.

  1. Права користувачів, відвідувачів як суб’єктів конфіденційної інформації:

4.1. знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, або дати відповідне доручення щодо отримання такої інформації уповноваженими особами, крім випадків, встановлених законом;

4.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема про третіх осіб, яким передаються їх персональні дані;

4.3. на доступ до своїх персональних даних;

4.4. отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня подання запиту, крім випадків передбачених законом, відповідь про обробку їх персональних даних, а також отримувати зміст таких персональних даних;

4.5. пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

4.6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

4.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження, у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність і ділову репутацію фізичної чи юридичної особи;

4.8. звертатися зі скаргами щодо обробки своїх персональних даних;

4.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

4.10. вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

4.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

4.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних.

  1. Обов’язки користувачів, відвідувачів як суб’єктів конфіденційної інформації:

5.1. Користувач, відвідувач несе відповідальність за надання ІНФОКАРД, РІА достовірної, повної, правдивої та точної інформації, включаючи персональні дані та підтримку відповідної інформації в актуальному стані.

5.2. У разі порушення вимог п.5.1 даних Правил, ІНФОКАРД, РІА не несе відповідальності за шкоду, завдану відповідними діями користувача, відвідувача. У такому випадку ІНФОКАРД, РІА може відхилити та видалити будь-який запис, який вважатиме неправдивим, шахрайським та/або невідповідним даній Політиці конфіденційності.

  1. Посилання, інтеграція і взаємодія з третіми сторонами.

Сайт https://www.infocard.com.ua/ може бути пов’язаний та/або інтегрований із веб-сайтами, програмами, інтерфейсами, послугами та платформами, що експлуатуються іншими компаніями.

Сайт також може містити рекламу від третіх сторін.

Сайт https://www.infocard.com.ua/ не несе відповідальності за політику конфіденційності відповідних веб-сайтів, програм, інтерфейсів, послуг та платформ, що експлуатуються третіми сторонами, які пов’язані та/або інтегровані із сервісом, або за політику конфіденційності сторонніх рекламних компаній. Тому перед переходом за такими посиланнями та отриманням доступу до веб-сайту третьої сторони, додатку, інтерфейсу, служби, платформи, користувач, відвідувач повинен перевірити відповідну політику конфіденційності для визначення, серед іншого, правил збору, обробки та поширення персональних даних.

     7. Зміна умов Політики конфіденційності.

Дана Політика конфіденційності може змінюватись з урахуванням вимог третіх сторін, змін в законодавстві, змін у роботі сайту щодо збору, використання та розголошення інформації і т.д. Відповідні зміни набирають чинності після їх розміщення.

Використання користувачем, відвідувачем сайту після опублікування нової редакції Політики конфіденційності означає автоматичне погодження з умовами останньої. З огляду на вищезазначене, рекомендуємо регулярно переглядати Політику конфіденційності сервісу ІНФОКАРД, РІА. 

Дізнайтеся, як ми допомогли десяткам компаній досягти успіху.

Давайте побалакаємо